De EPB-eisen in 2015 en de versie 5.05 van de EPB-software

Evolutie van de EPB-wetgeving vanaf 1 januari 2015

Op 1 januari 2015 treedt het deel EPB-Werkzaamheden van het BWLKE (Brussels Wetboek voor Lucht, Klimaat en Energiebeheersing) in  werking. Het vervangt het deel EPB-Werkzaamheden van de EPB-ordonnantie. Het wetboek vereenvoudigt een aantal procedures en brengt enkele wijzigingen aan in de projectindeling.

Deze wijzigingen zullen worden vergezeld door nieuwe EPB-eisen vanaf 1 januari 2015 (ingevoerd door het wijzigingsbesluit van de regering van het BHG van 21 februari 2013). Naast de hieronder vermelde infofiche “EPB-eisen in 2015", zal Leefmilieu Brussel een nieuw vademecum publiceren en seminaries organiseren om de architecten zo vroeg mogelijk met de herziene  EPB-regelgeving vertrouwd te maken.

De EPB-eisen in 2015

Een nieuwe versie van de infofiche "EPB-eisen vanaf 2015" (.pdf) verduidelijkt een aantal delen die onderhevig waren aan interpretatie. Deze infofiche spitst zich toe op de EPB-eisen die in acht zullen moeten worden genomen voor een project waarvoor de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning zal worden ingediend vanaf 1/1/2015. Ze introduceert de voornaamste wijzigingen van de procedure als gevolg van de inwerkingtreding van het BWLKE.

De versie 5.05 van de EPB-software

De versie 5.0.5 van de EPB-software is beschikbaar. Deze versie omvat de reglementaire ontwikkelingen die van toepassing zullen zijn op de projecten waarvoor de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning vanaf 1/1/2015 zal worden ingediend. Deze nieuwe versie vervangt de versie 4.0. Elk project waarvoor de vergunningsaanvraag wordt ingediend vanaf 1/1/2014 moet ingevoerd worden in de versie 5.
De reeds in de versie 4.0 ingevoerde projecten of in de versie 5.0.2 die door de andere Gewesten ter beschikking werd gesteld, vereisen een conversie naar de versie 5.0.5.  Deze wordt automatisch voorgesteld bij de opening van een bestand in de versie 5.0.5 en er is hierbij geen extra invoer nodig voor de projecten waarvoor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend voor 01/01/2015.
Voor de projecten vanaf 1/1/2015 moeten enkele zaken opnieuw ingevoerd worden. Deze zaken alsook de invloed van de reglementaire ontwikkelingen worden verduidelijkt in de didactische handleiding van de bijwerkingen van de versie 5.0.
Gelieve ons te excuseren voor het laattijdig online zetten van deze nieuwe versie van de EPB-software.

Bijscholing, georganiseerd vanaf juni 2014

De nieuwe EPB-eisen en de wijzigingen aangebracht aan de procedure vanaf 2015  brengen met zich dat een bijscholingscursus moet worden gevolgd door de EPB-adviseurs. Die opleidingen zullen worden georganiseerd vanaf juni 2014.
 

De inhoud van het technisch EPB-dossier

Het technisch EPB-dossier dient vóór het begin van de werf samengesteld te worden door de EPB-adviseur en dient bijgewerkt te worden naarmate de werken vorderen. Het geeft een overzicht van de genomen maatregelen met de bijhorende stavingsstukken. Het dient ter beschikking te worden gehouden van Leefmilieu Brussel - BIM en de kwaliteitscontrole-instelling. Op basis van het technisch EPB-dossier stelt de EPB-adviseur de EPB-aangifte op.
Om de EPB-adviseur te helpen met het samenstellen van het technisch EPB-dossier heeft  Leefmilieu Brussel de inhoud ervan verduidelijkt.

 

email versie